Kwaliteit

Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de mondzorg en willen steeds beter worden. De mondhygiënisten zijn geregistreerd in de kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM). Wij voldoen hiermee aan de kwaliteitseisen die de beroepsgroep stelt. Dit betekent o.a. dat wij jaarlijks verplicht deelnemen aan diverse cursussen en congressen en dat wij vakliteratuur bijhouden en de bijbehorende kennistoetsen afleggen.

Verder is ons doel dat patiënten de verwachte kwalitatief goede zorg krijgen. Wij spannen ons extra in voor een prettige, hygiënische en veilige praktijk volgens de richtlijnen van de Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk.

Klachten?

Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen.

Toch kan er wel eens iets mis gaan. Bent u ontevreden over bepaalde zaken of heeft u een klacht? Ook hiervoor geldt: doe gerust je mond maar open! Dit kan per telefoon op nummer 010-422 22 72 of per e-mail.

Mocht u onverhoopt na de contacten met onze praktijk nog steeds niet tevreden zijn, dan kunt u contact opnemen met Stichting Expertisecentrum Klacht en Gezondheidsrecht, die klachten in behandeling neemt en beoordeelt. U kunt bijgevoegde link aanklikken. klachtenprocedures

Comments are closed.